All Tanzania Safaris & Tours

Discover Tanzania

Early Bird!

2-Day Luxury Safari Zanzibar to Selous

Book your flight from Zanzibar to Selous.
Early Bird!

5 Day Serengeti great migration Safari

Serengeti Great Migration has been listed as
Early Bird!

Mount Kilimanjaro Day Trip Trekking

Enjoy a short trip to Mount Kilimanjaro

2 Days Ruaha Private Safari

Apaloderma Safaris invites you to enjoy game

3 day Camping safari Tanzania

Our 3-day Camping safari in Tanzania is the
Last minute!

4 Day Mikumi Safari & Mt. Udzungwa Trekking

Visit Mikumi National park and Udzungwa Mountains
Last minute!

8 Day Mt Kilimanjaro-Machame route

The Machame route, also known as the
Last minute!

4 Day Mount Meru Climbing Tour

Located to the east of Arusha town,